Saturday, September 22, 2007

คำสอนขงจื๊อ

ไปอ่านมา แล้วรู้สึกว่า ตรงแฮะ เจอมากับตัวบ้าง เจอมากับคนรอบข้างบ้าง หรือเจอมากับสิ่งที่ได้เห็น
ขงจื๊อ กล่าวไว้ ให้ทำการศึกษา เรียนรู้ข้อเท็จจริง อย่าฟังแต่ความเห็น คำนินทา ดังคำกล่าวว่า
- คนมีเมตตา ต้องฉลาด ไม่งั้นจะโดนหลอกได้ง่าย
- คนฉลาด ต้องศึกษาสิ่งรอบตัว ไม่งั้นจะประพฤติตัวผิดได้ง่าย
- คนซื่อสัตย์ คนตรง คนกล้า ต้องฉลาด ต้องศึกษา เพราะจะหุนหันพลันแล่นและมีภัยใกล้ตัวง่าย
- คนอยากมีอำนาจ ต้องศึกษา เพราะคนรอบข้างอาจรู้สึกโดนขมเห่ง และดูวางโตได้ง่าย

No comments: